• รายการโปรด
 • ตะกร้า 0

  บทความและข่าวสาร

  • ทำความรู้จักกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

   ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) ระบบโซล่าเซลล์จะแบ่ง 3 ระบบหลักๆ คือ

   • ระบบโซล่าเซล์แบบออนกริด (On-Grid System)
   • ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid/Stand Alone System)
   • ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดจ์(Hybrid System)
   2 years ago
   54 view(s)
  • ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid System) และระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off grid /Stand Alone)

   ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid System) เป็นระบบที่ทำงานขนานร่วมกับไฟจากการไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลาที่มีแสงแดด ระบบจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ผ่านอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงไฟเป็นกระแสสลับ และจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัย และกรณีที่ไม่มีแสงแดดหรือกลางคืน ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟไม่ได้หรือไฟไม่พอ ระบบก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมให้เพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่

   ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off grid /Stand Alone) หรือ Standalone คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุและแบตเตอรี่ หลักการทำงานคือระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกรณ์ชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่และดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นชนิดกระแสตรงก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ได้เลย แต่ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นชนิดกระแสสลับ จะต้องนำไฟจากแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์(Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟเป็นกระแสสลับก่อน

   2 years ago
   26 view(s)